Mission Possible

  • vier + 2 =

Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Online actiemodule Stichting Stofwisselkracht.

1. De online donatiemodule van Stichting Stofwisselkracht is gratis in gebruik. Echter om gebruik te kunnen maken van de dienst is een internet verbinding noodzakelijk. Het is mogelijk dat hiervoor kosten gemaakt worden via een internet provider. Deze kosten komen vanzelfsprekend voor rekening van de particulier/het bedrijf (de standaard Internet verbindings-kosten).

2. Stichting Stofwisselkracht werft op een sportieve en sociale manier fondsen voor onderzoek naar stofwisselingsziekten. Stofwisselkracht doet dit geheel transparant en strijkstok vrij. Alle donaties gaan naar de doelstelling van Stichting Stofwisselkracht Ė onderzoek naar stofwisselingsziekten. Van iedere donatie via de online actie module worden markt conforme kosten afgedragen voor het gebruik van IDEAL (49 eurocent per transactie)

3. De donateur heeft het recht om binnen 5 werkdagen van zijn reeds geplaatste donatie af te zien. Dit moet kenbaar gemaakt worden via email aan Stichting Stofwisselkracht.

4. Niet toegestaan is: het gebruiken, toegang krijgen of toegang proberen te krijgen tot gegevens, computersystemen, netwerken, databanken of software, zonder dat de eigenaar daarvan expliciete toestemming heeft gegeven aan de gebruiker alsmede het zonder toestemming van de betreffende derde veranderen, wissen, onbruikbaar maken van gegevens van derden dan wel gegevens aan gegevens van derden toevoegen. Het creŽren, introduceren of verspreiden van computervirussen. Het verspreiden, van pornografisch of ethisch onverantwoord materiaal, waaronder in elk geval maar niet uitsluitend dient te worden verstaan materiaal dat de eerbaarheid van minderjarigen aantast of een aantasting inhoudt van het recht op privť-leven en / of de menselijke waardigheid alsmede materiaal dat een uiting is van of aanzet tot discriminatie.

5. Stichting Stofwisselkracht behoudt zich het recht voor om voorgestelde acties te weigeren of acties te verwijderen van haar website

6. Stichting Stofwisselkracht spant zich in de informatie op de diverse websites zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn, maar geeft hiervoor geen garanties. Daarnaast spant Stofwisselkracht zich in om de websites en de online donatiemodule continue online te houden.

7. Stichting Stofwisselkracht aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade ontstaan door het gebruik of onvolledigheid van, of informatie aangeboden door Stichting Stofwisselkracht

8. Stichting Stofwisselkracht behoudt zich het recht voor haar diensten te wijzigen, uit te breiden of te beŽindigen.

9. Stichting Stofwisselkracht behoudt zich het recht voor op elk moment deze algemene voorwaarden te wijzigen.

10. Stichting Stofwisselkracht kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud en publicatie van door actiehouder geplaatste (vrijwillige) informatie.

11. Donateursgegevens bij online donaties mogen alleen gebruikt worden voor het bedanken van de donateur in kwestie en het emailadres van de donateur mag alleen gebruikt worden voor het versturen van de (digitale) nieuwsbrief indien de donateur dit expliciet via de online donatiemodule heeft aangegeven. Het verstrekken van de donateursgegevens aan andere organisaties is NIET toegestaan.

12. Privacy gegevens van donateurs worden niet doorgespeeld aan andere organisaties. Het is mogelijk anoniem te doneren. Bij anoniem doneren zullen er geen privacy gegevens doorgespeeld worden aan welke organisatie dan ook.

×

Terug naar evenementen!