Mission Possible

Mission Possible in 2011

Het jaar van Mission Possible in cijfers; een kort verslag in woord en beeld.


Opvangtehuizen 6
Rehabilitatiecentra 3
Opvangappartementen (begeleidt wonen) 2
Straatpatrouilles 2
Dagcentra en clubs 5
Betaalde staf 80
Vrijwilligers 100
Kinderen regelmatig geholpen via straatpatrouille en gaarkeukens 500
Arme kinderen in dorpen (Albanië en Bulgarije) 400
Kinderen in opvangtehuizen 150
Kinderen en jeugd gered van de straat 66
Kinderen in lees-schrijf klassen (Roma in Bulgarije) 45
Mensen in afkickcentra 127
Probleemgezinnen (tienermoeders en gezinnen van kinderen in opvang tehuizen 65
Educatie en Publicatie:  
Schriftelijke Bijbelcursus in Rusland en Oekraïne; aantal studenten: 1060
Seminars in Odessa (3); Jekaterinaburg (3), Bulgarije (12); aantal deelnemers: 725
Bijbelclub voor kinderen in Albanië; aantal kinderen 300
Uitgifte maandblad voor kinderen in Albanië; aantal abonnees 21.800
Uitgifte damesblad in Bulgarije; aantal abonnees 5 x per jaar; aantal abonnees:  1.200

Moskou Opvangtehuis voor kinderen uit probleemgezinnen

Mission Possible Gennady Dolbin Mission Possible Opvangtehuis Moskou Mission Possible Sasha en Valentia
Gennady Dolbin
- directeur
Opvangtehuis in Moskou Sasjha en Valentina; ouders in he
Mission Possible Dasha Tijdens 2011 waren er 9 fulltime personeelsleden en 24 kinderen. Marina Yermokova is opgegroeid in ons tehuis volgt nu een studie en woont op haar zelf. Ze komt ons nog regelmatig bezoeken. Dasha (zie foto<-) woonde eerst enkele jaren in ons tehuis in Krasnoyarsk en daarna bij ons in Moskou. Helaas moest Dasha volgens de Russische wetgeving worden opgenomen in een staatsweestehuis omdat de voogdij van haar moeder over Dasha werd afgenomen. Er is een mogelijkheid dat Dasha in een pleeggezin wordt geplaatst. Maar toen we haar daarover voorzichtig informeerden begon ze te huilen en zei dat ze alleen bij haar eigen moeder wilde zijn. Maar haar moeder negeert haar al jaren en we weten niet waar ze is.

St. Petersburg Opvangtehuis voor kinderen uit probleemgezinnen

Mission Possible Vadim Taran Mission Possible Opvangtehuis St-Petersburg Mission Possible St-Petersburg
 Vadim Taran - directeur  Het opvangtehuis in St-Petersburg  Vadim en Tatyana Taran; ouders in het opvangtehuis
9 personeelsleden en 10 vrijwilligers. In het opvangtehuis waren 17 kinderen waarvan er 10 in 2011 zijn gekomen. De renovatie van het opvangtehuis waar kinderen tot hun 18e verblijven is afgerond. Wij hebben regelmatig contact met kinderen en hun familie die in ons opvangtehus hebben gezeten. Tien probleemgezinnen hebben regelmatig ondersteuning ontvangen. Net als vorig jaar hebben we in 2011 met onze kinderen 3 Kerst- en Nieuwjaarvieringen georganiseerd in jeugdgevangenissen.
Voor lokale fondsenwerving zijn er 30 kerken bezocht waar we een presentatie hebben gehouden. Tijdens deze presentaties verkochtten wij onze kalender 2012 die door ons zelf is ontworpen.
 Mission Possible St-Petersburg

Jekaterinaburg Opvangtehuis, dagopvang, straatpatrouille

Mission Possible Jekaterinaburg Mission Possible Jekaterinaburg  Mission Possible Jekaterinaburg straatpatrouille
Andrei en Natascha - directie  Opvangtehuis in Jekaterinaburg  Straatpatrouille in Jekaterinaburg
12 personeelsleden werken fulltime voor Mission Possible Jekaterinaburg en zij worden ondersteund door 38 vrijwilligers (mensen die ons minimaal 1 x in de week helpen). Het opvangtehuis was het hele jaar door vol met kinderen; 35 kinderen en 2 moeders.
De activiteiten van het dagcentrum werden bezocht door 71 verschillende jongeren. Via de straatpatrouille ontvingen 97 jongeren regelmatig hulp; 57 jongeren werden geholpen het straatleven achter zich te laten. In de naburige stad Pervouralsk werd assistentie verleend in het opzetten van een straatpatrouille. De 'gezins'patrouille gaf regelmatige bijstand aan 24 moeders en hun kinderen; de meeste van hen zijn moeders de wij hebben geholpen de straat te verlaten.
We hebben toestemming gekregen van de lokale autoriteiten om gratis HIV-tests uit te voeren. Ons tean van getrainde vrijwilligers is in november begonnen met het bezoeken van rehabilitatiecentra en plekken waar de straatjeugd verblijft. Enkele jongeren zijn al geassisteerd in het verkrijgen van een behandeling.
 Mission Possible Jekaterinaburg

Asbest rehabilitatiecentrum voor alleenstaande moeders met kinderen

Mission Possible Asbest Oleg Nikifirov Mission Possible rehabilitatiecentrum Asbest Mission Possible rehabilitatie Asbest
Oleg Nikifirov - directeur Rehabilitatiecentrum  
 Mission Possible Rehabilitatie alleenstaande moeders Negen personeelsleden en 3 vrijwilligers zijn werkzaam in Asbest.  Dit jaar waren er 52 moeders met 60 kinderen (0-16) in ons centrum. 4 kinderen werden geboren op ons centrum. 16 kinderen zijn weer op een (kleuter-)school geplaatst; voor 11 gezinnen is kinderbijslag geregeld. Eind 2011 is een start gemaakt met de renovatie van het opvangcentrum als onderdeel van het Winterproject Asbest; gefinancierd door EO-Metterdaad.
Mission Possible Alapaevsk rehabilitatie  Mission Possible Rehabilitatie Alapaevsk In de stad Alapaevsk is in 2010 een afdeling van Asbest opvangcentrum opgericht. Het afgelopen jaar zijn er 11 moeders met kind opgevangen; 6 moeders hebben het rehabilitatieprogramma met succes gevolgd. Er zijn plannen voor een ander gebouw met meer mogelijkheden. Dit is ook een onderdeel van het EO-Metterdaad Winterproject.
Natascha Zubakina - directrice Opvang tienermoeders in Alapaevsk  

Krasnoyarsk Opvangtehuis voor kinderen ui probleem gezinnen.

Mission Possible Krasnoyarsk Mission Possible Opvangtehuis Krasnoyarsk Mission Possible opvang Krasnoyarsk
Luyba Eponchicheva - directrice  Opvangtehuis in Krasnoyarsk  Zomervakantie op boerderij in Yaroslavl
 4 personeelsleden en 4 vrijwilligers zijn werkzaam voor Mssion Possible in Krasnoyarsk. In het opvangtehuis hebben 8 kinderen uit probleemgezinnen onderdak. In november is een appartement geopend voor opvang van een alleenstaande moeder met haar 6-jarige zoon. Twee jonge vrouwen zijn door ons naar een rehabilitatiecentrum gestuurd. 20 probleemgezinnen zijn regelmatig door ons ondersteund met voedsel en kleding. Tien gezinnen waarvan de vader in de gevangenis zat hebben met Kerst een kado van ons gekregen.
Voor de kinderen was het hoogtepunt van het jaar de zomervakantie op de rehabilitatieboerderij in de buurt van Yaroslavl.
Mission Possible Opvang Krasnoyarsk

Oefa dagcentrum, straatpatrouille en appartement voor opvang probleemjeugd

Mission Possible Oefa Mission Possible Oefa Dagopvang Mission Possible rivierexcursie Oefa
Natalya Slobodyan
- directrice
Dagopvang 4-daagse excursie met vlot over rivier
Mission Possible Straatpatrouille Oefa  In Oefa zijn 5 personeelsleden en 4 vrijwilligers actief. Elke dinsdag komen er gemiddeld 30 kinderen en jongeren naar de club. Het dagopvangcentrum is 2 keer per week open en wordt bezocht door 25 kinderen en jongeren uit probleemgezinnen.
De straatpatrouille heeft 27 straatkinderen geholpen waarvan 12 kinderen voor de eerste keer. 9 straakinderen zijn van straat gehaald; 4 jongeren zijn naar een rehabilitatiecentrum gestuurd.
4 tienermoeders, 5 grote gezinnen en 20 families van straatkinderen zijn ondersteund met voedsel, kleding en andere hulp.
12 straatjongeren hebben mee gedaan met een 4-daagse rivierexcursie. 30 kinderen uit probleemgeinnen hebben een vakantiekamp bezocht.

Yaroslavl rehabilitatieboerderij voor alcohol- en drugsverslaafden

Mission Possible Yaroslavl Mission Possible Rehabilitatiecentrum Mission Possible Rehabilitatie Yaroslavl
 Semjon Nikolaev - bedrijfsleider  Rehabilitatieboerderij bij Yaroslavl Dagopening op rehabilitatieboerderij
67 nieuwe mensen volgenden het rehabilitatie-programma in 2011; 8 mensen hebben het volledige programma in 2011 afgerond.. Twee van hen zijn op de boerderij achtergebleven en één is gaan werken in het opvangtehuis van Mission Possible in Moskou. Om mensen te informeren over ons gratis rehabilitatie-programma zijn we begonnen met het uitdelen van flyers in Yaroslavl en Kostroma.  Mission Possible Rehabilitatie Yaroslavl
Er is een start gemaakt met de bouw van een 2e etage op het rehabilitatiecentrum om zo meer mensen te kunnen opvangen en meer ruimte te hebben voor algemeen gebruik zoals dagopeningen en -sluitingen. De renovatie van de 2e etage op het kantoorgebouw is afgerond. Er zijn voorbereidingen gemaakt voor extra opslagruimte voor de oogst. Mission Possible Rehabilitatiecentrum Yaroslavl
Onze bus, beschildert met logo en reclame, gaat wekelijks naar de stad en mensen die bij ons het rehabilitatie-programma volgen geven voorlichting. Dat helpt hen in de interactie met andere mensen en gewenning aan een normaal leven. Regelmatig worden er avonden georganiseerd op het centrum. De mensen die rehabiliteren doen voordrachten die ze zelf maken. Ook maken ze zlef kostuums. Dit tot groot vermaak en het helpt velen van hen hun angsten te overwinnen en zich vrijer te voelen in omgang met anderen.
Dit jaar zijn we begonnen met een ander voedsel-programma voor de varkens zoadat ze minder vet hebben. We hadden 120 varkens; 20% meer dan vorig jaar. De oogst bedroeg 530 ton aardappelen, 270 ton wortelen en 188 ton rode bieten.
Mission Possible Rehabilitatie Yaroslavl

Odessa opvangtehuis, kinderclubs, coordinatie Bijbelcursus

Mission Possible Odessa Mission Possible Odessa Mission Possible Opvang Odessa
Oleg Kalyakin
- directeur
Opvangtehuis in Odessa Opvang kinderen uit probleemgezinnen
4 fultime en 2 part-time medewerkers en 9 vrijwilligers. Het opvangtehuis heeft aan 8 kinderen uit probleemgezinnen onderdak gegeven. In 2011 zijn er 2 kinderen teruggegaan naar eigen familie en er zijn 3 nieuwe kinderen bij gekomen.
In het dorp Mayori bezoeken wekelijks 25 kinderen en jongeren de club. De club bij het opvangtehuis in Odessa wordt bezocht door 14 kinderen en jongeren.
Met Kerst zijn er door Mission Possible Odessa 50.000 schoenendozen met kerstcadeautjes uitgedeeld in Oekraïne. Deze giften waren beschikbaar gesteld door Samaritanian Purse.
Er is een training georganiseerd voor sociaal werkers voor kinderen. Er waren 48 deelnemers met als resultaat dat er 4 nieuwe kinderclubs zijn gestart in de dorpen Petrovka, Troiskoe, Shomly en Izmail.
850 studenten volgdende schriftelijke Bijbelcursus (IFE) gecoordineerd door Mission Possible.
Mission Possible Opvang Odessa

Bulgarije Conferentie centrum, Alfabetiseringcursus, Roma gaarkeukens

Mission Possible Bulgarije Mission Possible Bulgarije  Mission Possible Bulgarije Alfabetisering
Roumen Ivanov
directeur
Conferentiecentrum in Dobre Mirka  alfabetiseringscursus

In 6 gaarkeukens krijgen elke winter 330 Roma kinderen een warme maaltijd. 45 Roma-kinderen hebben een alfabetiseringscursus gevolgd.

Het hoogtepunt van het jaar was de officiële opening van het activiteitencentrum in Dobre Mirka in september. Tegelijkertijd werd het 20-jarig bestaan van Mission Possible in Bulgarije gevierd.

In het centrum werden 12 seminars georganiseerd met in totaal 485 deelnemers. De onderwerpen waren huwlijk, vrouwen in crisis, een training seminar voor schrijvers, een mannenconferentie "Vaders en zoon", een seminar met als thema 'Focus op een Christelijk gezin', een training voo leiders van Zondagscholen en een seminar voor kerkleiders.
Het damesblad "Leah" wat door Mission Possible wordt uitgegeven verscheen 5 keer in een oplage van 1200.
 Mission Possible Bulgarije Roma

Albanië Activiteiten centrum, humanitaire hulp, literatuur

Mission Posible Albanie Mission Possible Albanie Mission Possible Albanie
Beso Shapllo - directrice Activiteitencentrum 'Hoop' in Bathore Opvang kinderen uit arme gezinnen

Bij Mission Possible Albanië zijn 9 fulltime en 7 part-time medewerkers.  
Het "Hoop" centrum in Bathore wordt wekelijks door zo'n 500 mensen bezocht voor deelname aan verschillende activiteiten. Dit jaar is een bibliotheek geopend; de enige in de regio met meer dan 35.000 inwoners.
De Kindergarten is uitgebreidt met een assistent; er zijn 22 kinderen. De jeuggroep wordt bezocht door 40 deelnemers. Er zijn 4 groepen van elk 15 personen die deelnemen aan de Alpha-cursus. Er zijn 2 workshops voor naaisters met elk 10 deelnemers; 2 computerklassen en een Engelse klas met elk 10 jongeren.
Er zijn 8 kinderclubs die 2 x per maand worden georganiseerd en worden bezocht door in totaal 260 kinderen.
Ruim 21.800 kinderen zijn abonnee op het blad Miracle.
Ism World Vision Albania worden op het centrum veel activiteiten georganiseerd voor jeugd uit naburige scholen.
 Mission Possible Albanie