Mission Possible

Mission Possible in 2013

Het jaar 2013 in cijfers

Dit jaar vieren we ons 40-jarig jubileum. En wij willen God eer en dank geven voor Zijn trouw, genade en zegeningen. Ook willen wij al onze medewerkers, die in de loop van de jaren, hun tijd, energie en vaardigheden hebben geïnvesteerd in de levens van degenen die we proberen te bereiken, bedanken. Zonder hun onbaatzuchtig werk zou God ons niet zo uitgebreidt hebben kunnen gebruiken. We danken ook hartelijk al onze bekende en onbekende supporters en vrienden. Dank voor uw inzet en giften! U heeft ons in staat gesteld om duizenden mensen te bereiken met het Goede Nieuws en levensveranderende hulp. We zijn blij en dankbaar voor de resultaten van het afgelopen jaar. Hieronder vindt u een aantal van de belangrijkste cijfers uit onze projecten in Rusland, Oekraïne, Bulgarije en Albanië. Hartelijk dank voor jullie ondersteuning. Laten we ook van dit jubileum jaar een vruchtbaar jaar maken!

 Mission Possible in 2013

Kinderen
 Mission Possible in 2013

Gezinnen
90 kinderen en jongeren gered van de straat en van riscovolle situaties in gezinnen
170 kinderen in opvangtehuizen en rehabilitatiecentra
90 jongeren geholpen via straatpatrouilles
570 kinderen en jongeren in kinderclubs en dagprogramma
540 kinderen in 200 gezinnen ontvingen hulp
435 kinderen bezochten de gaarkeukens
30 kinderen volgden een alfabetiseringscursus

Meer dan 200 gezinnen ontvingen regelmatig hulp: voedsel, kleding, ondersteuning in het vinden van werk en het regelen van uitkeringen, pastorale zorg 

 

 

 Mission Possible in 2013

Rehabilitatie
 Mission Possible in 2013

Educatie
80 jongeren in het rehabilitatieprogramma op de boerderij in Yaroslavl

70 moeders met kinderen in opvangcentra 
Meer dan 1.000 studenten in de 3-jarige Bijbelcursus (IEF)
750 deelnemers in conferenties
 Mission Possible in 2013

Evangelisatie
Andere activiteiten

780 jongeren getest in het HIV programma (Yekaterinburg)
40 ingeschreven voor het programma voor misbruikte vrouwen (Bulgarije)
10.320 lezers van dames- en kindertijdschriften
Meer dan duizend ontvangers van humanitaire hulp goederen en Kerstgiften

Tientallen mensen gered door de bediening
Meer dan 1.000 kinderen en jongeren die Bijbelclubs en andere Christelijke activitieten bezochten