Mission Possible

Wie is de winnaar van het Ruslandpakket?


Hartelijk dank voor de deelname aan onze actie 'Test je Rusland-kennis en maak kans op een Rusland-pakket' tijdens de Trefmarkt in Drachten! Mission Possible Rusland Quiz


Hieronder vind je de juiste antwoorden en de winnaar!

1. Hoeveel verwaarloosde kinderen zijn er in Rusland?
a. Zo'n tienduizend
b. Een half miljoen
c. Meer dan een miljoen

C is het juiste antwoord. Er zijn hierover geen nauwkeurige cijfers beschikbaar. De cijfers van overheid en ngo's verschillen nogal. Een reden hiervoor is dat er geen eenduidige definitie is van het begrip verwaarloosd kind. Er zijn zo'n 28 miljoen kinderen in Rusland. Volgens de overheid wordt ruim 2% als verwaarloosd aangemerkt. NGO's schatten het aantal verwaarloosde kinderen minstens 2 keer zo hoog in.

Wat is de gemiddelde levensverwachting van de Russische man?
a. Ongeveer 60 jaar
b. Lager dan in Nederland: ongeveer 70 jaar
c. Net als in Nederland: rond de 80 jaar

Antwoord A; ongeveer 60 jaar. De gemiddelde leeftijd van Russische vrouwen is ongeveer 73 jaar; een groot verschil dus. Overmatig gebruik van (slechte kwaliteit) alcohol en daar aan gerelateerde verkeersongevallen zijn een belangrijke oorzaak van deze lage levensverwachting voor Russische mannen. Daarnaast zijn in Russische industriesteden een derde van de geweldadige sterfgevallen bij volwassen mannen direct of indirect toe te schrijven aan overmatig gebruik van alcohol.

3. Rusland is het grootste land ter wereld. Maar hoe groot is het eigenlijk?
a. Zo'n 200 keer groter dan Nederland
b. 300 keer zo groot als Nederland
c. Ruim 400 keer groter dan Nederland

Met een oppervlakte van 17.098.242 km2 is Rusland met kop en schouders het grootste land ter wereld en past Nederland zo'n 411 keer in Rusland. C. is dus het juiste antwoord.

4. Wat is de laagtse temperatuur gemeten in Rusland?
a. Ongeveer -50 °C
b. Om en nabij -60 °C
c. Extreem laag! Zo'n -70 °C

-50 °C is al heel erg koud maar het juiste antwoord is toch C!. Deze temperatuur (officieel -67.7 °C en on-officieel -71.2 °C) is gemeten in de buurt van het dorpje Ojmjakon wat ligt in het noord-oosten van de Russische autonome republiek Jakoetië in Oost-Siberie. De gemiddelde temperatuur is daar in januari -50 °C. Ojmjakon betekent overigens in de lokale taal 'niet bevriezend water'.....
 
5. Als jij in Rusland op straat zou leven, waar heb je dan vooral behoefte aan?
a. Een wc-rol van Mission Possible: handig voor op het openbaar toilet.
b. Doe maar een warme trui: in de wintermaanden kan het zo -25 graden Celcius vriezen.
c. Aandacht: iemand die me ziet en me van waarde vindt

Dit is een vraag die je zowel met A, B en C kunt beantwoorden. Je hebt aan alles behoefte als je op straat bivakkeert! Maar met antwoord C, Aandacht, begint het mee. De straatjeugd die wij met onze straatpatrouilles opzoeken zijn verschoppelingen. Ze worden door de meeste mensen genegeeerd maar zij zijn ook vaak slachtoffer van geweld en misbruik. Vooral meiden moeten het vaak ontgelden. Bij Mission Possible krijgen ze aandacht en zorg en daarmee een kans op een beter bestaan.


Uit alle deelnemers aan de actie hebben we één winnaar gekozen en dat is:

mevr. A. Meijer uit Ureterp Mission Possible Ruslandpakket