Mission Possible

Albani├ź

Mission Possible 25 jaar in Albanië

Mission Possible in AlbaniaHet verhaal van Mission Possible in Albanië dateert van september 1991, toen Albanië haar deuren opende voor de wereld en de mensen eindelijk gods-dienstvrijheid kregen. Besa Shapllo, die net Christen was geworden, kreeg een uitdagende taak: leiding geven aan het werk van Mission Possible in Albanië. Onder haar leiderschap heeft ons team Albanese team met Gods hulp tienduizen-den mensen bereikt met het delen van het Evangelie en andere vormen van hulp.


“Almachtige God, help me!"


Dit waren de woorden die Besa Shapllo, een lerares Engels in Tirana, Albanië, schreef in haar dagboek, ergens in 1974. Het verzoek was aan gericht God van wie ze niet wist of Hij wel bestond. Albanië, haar land van herkomst, had zich atheïstische verklaard en verbood haar burgers in God te geloven. Maar wanneer ze wanhopig was, wendde ze zich tot God met deze noodvraag.


In 1991, in verband met de politieke veranderingen in Oost-Europa, veranderde ook de ideologie in Albanië en kwam er vrijheid van godsdienst. Besa werd lid van één van de eerste kerken en maakte kennis met de Bijbel. "Alles begon zin voor mij te krijgen," zei ze.


Besa was één van de eerste christenen in dit nieuwe tijdperk in Albanië. In datzelfde jaar begon Mission Possible te werken in het land - en Besa werd directrice van de organisatie! "De prioriteit van ons werk was - en nog steeds is - het verspreiden van het Goede Nieuws en het helpen van de armen", zegt Besa. "Vanaf het begin hebben we kinderen ondersteund. In 1993 zijn we begonnen met het publiceren van eerste het tijdschrift voor kinderen in Albanië, het Miracle Magazine. En een paar jaar later lanceerden we de Miracle Bijbel Clubs. Het was echt een wonder dat Albanese kinderen een tijdschrift als dit konden lezen en deze clubs konden bezoeken! "


Sinds het eind van 1990 hebben we in verschillende delen van de hoofdstad en daarbuiten, de armen geholpen met inbegrip van Bathorë. In de afgelopen twaalf jaar is ons werk hoofdzakelijk geconcentreerd in deze wijk via het Hope Center. "


Mission Possible AlbaniaMission Possible lanceerde haar activiteiten in post-communistisch Albanië kort na de verandering van het politieke regime. Vanuit het ‘Qendre Shpresë’, het Hoop centrum, worden veel verschillende activiteiten georganiseerd.


Er is een computerklas, een Engelse klas, een alfabetiseringscursus en een alfa-cursus voor zowel kinderen als volwas-senen. Wekelijks worden er bijeen-komsten voor jeugd georganiseerd. Ook zijn er special bijeenkomsten voor vrouwen waar diverse onderwerpen worden besproken.  

Al 20 jaar wordt het tijdschrift ‘Miracle’ voor kinderen uitgegeven. In 2011 is een bibliotheek geopend, de enige bibliotheek in de wijde omgeving waar veel mensen gebruik van maken. Vanuit de bibliotheek is een boekenclub ontstaan waarin door de deelnemers gezamenlijk een boek wordt besproken. In de zomer worden wekenlang zomerkampen georganiseerd waar honderden kinderen aan mee doen.

 

Mission Possible Albania

 

Het Hoop centrum staat in Bathore, een voorstad van de hoofdstad Tirana. De stad is ontstaan doordat de arme bevolking vanuit het noorden van Albanië naar de hoofdstad trok op zoek naar een beter bestaan. Zij bouwden illegaal onderkomens. In de loop van de jaren is het uitgegroeid tot een stad met zo’n 35.000 inwoners. Er zijn inmiddels wegen aangelegd en verscheidene huizen en gebouwen zijn gelegaliseerd.

 

 

 

 

De naam 'Hoop' is door de wijkbewoners aan het centrum gegeven en dat zegt veel over hoe deze bewoners de activiteiten van het centrum ervaren. Veel van de program-ma’s van Mission Possible in Albanië worden ondersteund door World Vision. Het werk in Albanië staat onder leiding van Besa Shapllo, op de foto 2e van links samen met de andere medewerksters van Mission Possible. Besa is vanaf de oprichting betrokken geweest bij de activiteiten van Mission Possible.

Mission Possible Albania

   
Mission Possible Albania Mission Possible Albania
  Albanië; ongeveer 60% van het land bestaat uit bergen.
Mission Possible Albania Mission Possible Albania
  Kinderopvang in het Hoop-centrum
Mission Possible Albania Mission Possible Albania
 Computerklas  Alpha-cursus
Mission Possible Albania Mission Possible Albania
 De boekenclub in de bibliotheek
 De bibliotheek


Meer weten over de activiteiten in Albanië?