Armenie

Mission Possible is sinds 2017 actief in Armenië. Aanleiding hiervoor was de overname van de activiteiten van de stichting Armeense Kindertehuizen. Deze stichting richtte zich op het ondersteunen van kindertehuizen met hulpgoederen die jaarlijks in Armenië werden ingekocht en uitgedeeld. Ook zijn renovatiewerkzaamheden zoals het aanleggen van water- en gasleiding, installeren van ramen en vervanging dak uitgevoerd.


De armoedecijfers in Armenië lopen uiteen. Volgens een recent onderzoek van UNICEF en het Buro voor Statistiek van Armenië leeft 1 op de 3 kinderen in Armenië op of onder de armoedegrens. In tegenstelling tot Rusland waar kinderen door de Kinderbescherming uit het gezin worden gehaald en in weeshuizen worden geplaatst is het in Armenië geen uitzondering dat kinderen door de ouder(s) vrijwillig worden afgestaan vanwege armoede.


Veel Armeniërs proberen om hun slechte economische situatie te verbeteren in het buitenland. Er wordt geschat dat ongeveer 60% van de in totaal acht miljoen Armeniërs buiten het land zelf woont. Een groot gedeelte van de mannen vertrekt ook om elders seizoenswerk te doen en zo hun economische situatie te verbeteren.


Mission Possible gaat zich richten op het ondersteunen van arme gezinnen d.m.v. het opzetten van dagopvangcentra. Vaak zijn dit gezinnen met alleen een moeder. Kinderen worden na schooltijd opgevangen, krijgen een maaltijd, huiswerkbegeleiding en kunnen mee doen aan verschillende activiteiten. En aan het eind van de dag gaan ze naar huis.


In dit project wordt samengewerkt met de organisatie Armenian Missionary Association of America (AMAA), opgericht in 1918. Het is een Internationale organisatie (24 landen) die overal waar een Armeense gemeenschap is projecten opzet. De meeste projecten van AMAA worden uitgevoerd in Armenië en zijn gericht op kinderen en tieners.


Het eerste dagopvangcentrum wordt opgezet in het plaatsje Azkeran, in de regio Artsakh (Nagorno Karabakh).

Meer weten over programma van Mission Possible in Armenië? Klik hier!

Mission Possible Armenie

Mission Possible Armenie

Mission Possible Armenie Mission Possible Armenie
   
Mission Possible Armenie Mission Possible Armenie