Opvangtehuis

Het wDoneer nuerk van Mission Possible in Rusland is begonnen in Moskou in 1995 en het is ons oudste hulpcentrum.


In Moskou runnen we een tehuis voor probleemkinderen (verwaarloosde kinderen, kinderen die zijn weggelopen, kinderen van drugsverslaafde ouders). Er wordt nauw samengewerkt met het rehabilitatie centrum voor alcohol- en drugsverslaafden in Yaroslavl. Daar worden ouders geplaatst en gedurende rehabilitatie verblijven de kinderen in het opvangtehuis.

Opvangtehuis
Het tehuis is operationeel sinds 1997. Er is plaats voor twintig kinderen. In eerste instantie verbleven de kinderen in een voormalig schoolgebouw dat was ingericht als opvangtehuis. Omdat het huurcontract niet werd verlengd is er enkele jaren een driekamerappartement gehuurd. Maar met behulp van Dorcas in samenwerking met EO-Metterdaad is een fondswervende tv-documentaire gemaakt. Met de opbrengst ervan is een tehuis net buiten Moskou aangekocht. Na volledige renovatie is dit tehuis in 2002 officieel in gebruik genomen.

Opvangtehuis Moskou Bewoners tehuis Moskou

Ruim 500 kinderen hebben we intussen mogen helpen met voedsel, kleding, onderdak, documenten, onderwijs en herstellen van contacten met familie.

Alexander en Valentina Rotenko zijn de ouders van het tehuis. Met twintig kinderen over de vloer kunnen ze alle hulp gebruiken! Hoe u kunt helpen? Klik hier. 

Sasha en Valentia; ouders van tehuis in Moskou

 

Maak hier kennis met een paar van onze kinderen:

 

 

Kijk hier voor een korte rondleiding door ons tehuis:

 


Straatpatrouille
De straatpatrouille was de eerste activiteit van Mission Possible in Moskou. Het karakter van de straatpatrouille is in de loop van de jaren veranderd. In de beginjaren waren het vooral kinderen in de leeftijd van 5 - 15 jaar die de straatpatrouille bezochten. Vanwege een strenger regime van de lokale overheid zijn het nu vooral jong volwassenen (18 jaar en ouder) met een alcohol- of drugsverslaving.
In augustus 2010 is de straatpatrouille stopgezet. Nu zijn er contactpersonen voor de alcohol- en drugsverslaafden die ze wijzen op de mogelijkheid van een afkickcursus op de rehabilitatieboerderij in Yaroslavl.

Moskou is de hoofdstad en de grootste stad van Rusland en het grootste stedelijk gebied in Europa. Met twaalf miljoen inwoners is Moskou een belangrijk politiek, economisch, cultureel, financieel, onderwijs en transport centrum.