Mission Possible

Opvangtehuis en dagcentrum

Het werDoneer nuk van Mission Possible in Odessa begon in 2000 met de straatpatrouille. Tegenwoordig wordt er wekelijks een programma uitgevoerd voor kinderen uit probleemgezinnen in  nabijgelegen dorpen (lees meer). In 2008 is het opvangtehuis geopend waar kinderen worden opgevangen die vanwege omstandigheden niet meer thuis kunnen verblijven. De meeste kinderen zijn getraumatiseerd omdat ze slachtoffer zijn van huiselijk geweld. In veel gevallen is terugkeer niet mogelijk en na rehabilitatie wordt een vervangend gezin gezocht.

Opvangtehuis Odessa Kinderen opvangtehuis Odessa


Lees meer over de opvang in Odessa

Odessa is een havenstad in Oekraïne aan de Zwarte Zee. Het is de belangrijkste handelsstad van Oekraïne. Het inwoneraantal is ongeveer 1,1 miljoen. De meeste inwoners spreken Russisch hoewel Oekraïns de officiële taal is. Toerisme is een belangrijke inkomstenbron.