Mission Possible

Dagopvang en straatpatrouille

MissioDoneer nun Possible is sinds 2006 betrokken bij ondersteuning van probleemgezinnen in Oefa. De eerste activiteiten bestonden uit een dagcentrum waar jongeren met uiteenlopende problemen worden geholpen en een straatpatrouille. Kort daarna is er een appartement in gebruik genomen waar jongeren werden voorbereid op een zelfstandig bestaan.

Dagcentrum Oefa Opvang moeders met kinderen
Sinds 2014 is de nadruk van het werk meer en meer komen te liggen op ondersteuning van (tiener)moeders met kinderen die in de problemen zijn gekomen. Er is opvang voor moeders die om verschillende redenen geen onderdak meer hebben. Vaak gaat het om tienermoeders die zijn opgegroeid in weeshuizen. Omdat deze jonge moeders niet geleerd hebben om hun kind op de juiste manier op te voeden en vaak de middelen ontbreken om voor hun kind te zorgen lopen zij gevaar om de voogdij over hun kind te verliezen. De kinderen worden dan in een staatsweeshuis geplaatst. Mission Possible wil dat voorkomen.

Daarom hebben we een opvangplek in Oefa. Waar deze jonge moeders leren hoe ze hun kinderen moeten opvoeden en waar ze worden voorbereid op een zelfstandig bestaan. Wij regelen voor hen onderdak, voedsel, psychologische hulp, medische zorg en juridische bijstand.
   
Dagcentrum Oefa Opvang Oefa


Oefa is de hoofdstad van de autonome republiek Basjkirostan en ligt ruim 1500 km ten Oosten van Moskou. Het heeft een inwoneraantal van ruim 1,1 miljoen mensen waarvan ongeveer de helft uit Russen bestaat. Andere bevolkingsgroepen zijn Tartaren, Basjkieren Oekraïners en een groot aantal minderheden. De belangrijkste religies zijn Russisch Orthodox en Islam.


Meer weten over onze opvang in Oefa? Klik hier.