Mission Possible

Opvangcentrum en straatpatrouille

MisDoneer nusion Possible is sinds 1998 actief in St. Petersburg. Het werk is begonnen met een straatpatrouille en later werden de activiteiten uitgebreid met een opvangtehuis voor kinderen uit probleemgezinnen. Daarnaast zijn vrijwilligers van Mission Possible actief in het bezoeken en vermaken van kinderen in ziekenhuizen.

Opvangtehuis
In 2004 is het tehuis geopend voor kinderen uit probleemgezinnen en om kinderen van de straat een tijdelijke overnachting aan te bieden. Vanwege beperkte capaciteit van dit tehuis is in 2009 is een nieuw tehuis aangekocht.

Opvang moeders met kinderen
Sinds 2015 is de nadruk van het werk meer en meer komen te liggen op ondersteuning van moeders met kinderen die in de problemen zijn gekomen. Er is opvang voor moeders die om verschillende redenen geen onderdak meer hebben. Vaak gaat het om jonge moeders die vanuit de provincie naar Sint Petersburg zijn gekomen. Om verschillende redenen (scheiding, verlies van baan) ontbreekt het deze jonge aan middelen om voor hun kind te zorgen. Daardoor lopen zij gevaar om de voogdij over hun kind te verliezen. De kinderen worden dan in een staatsweeshuis geplaatst. Mission Possible wil dat voorkomen. 

Daarom hebben we een opvangplek in Sint Petersburg. Waar deze jonge moeders leren hoe ze hun kinderen moeten opvoeden en waar ze worden voorbereid op een zelfstandig bestaan. Wij regelen voor hen onderdak, voedsel, psychologische hulp, medische zorg en juridische bijstand. 

Mission Possible Opvangtehuis St-Petersburg Bewoners opvanngtehuis St-Petersburg
   
Mission Possible opvangtehuis St. Petersburg Kinderen Mission Possible St. Petersburg


Lees meer over de kinderen in ons opvangtehuis.
 

St. Petersburg is gesticht door tsaar Peter I in 1703 en het was tot 1918 de hoofdstad van het Russische rijk. Het is met bijna vijf miljoen inwoners na Moskou Ruslands grootste stad. St. Petersburg is een belangrijk cultureel centrum met o.a. het wereldberoemde Hermitage museum. Het is ook een belangrijke havenstad aan de Baltische zee.