Gaarkeukens - Alfabetisering

Voor €12,00 kan een Roma kind een maand lang de gaarkeuken bezoeken.
Voor €2,00 extra volgt het kind een alfabetiseringscursus

Doneer nu

Roma in Bulgarije

Mission Possible opvang Roma Bulgarije

Er zijn meer Roma in Bulgarije dan in enig ander land van de EU. Zo’n 10% van de bevolking behoort tot deze minderheids-groep. Ongeveer 370.000 mensen identificeren zichzelf als Roma volgens het Nationale Instituut voor Statistiek. Ongeveer hetzelfde aantal heeft karak-teristieken die typisch zijn voor de Roma en worden regelmatig door andere groepen geidentificeerd als “Roma” of “Zigeuners”.
De meeste van hen ontkennen dat ze Roma zijn en identificeren zichzelf als Turk of Bulgaar. Een klein gedeelte claimt Vlach te zijn.

Volgens schattingen van experts varieert het aantal mensen dat als Roma wordt gezien tussen de 700.000 en 800.000. Het meeste recente onderzoek toont aan dat bijna de helft van de Roma-bevolking is geconcentreerd in dorpen.

Mission Possible Opvang Roma Bulgarije Mission Possible Opvang Roma Bulgarije
 Mission Possible Opvang Roma Bulgarije  Mission Possible Opvang Roma Bulgarije


Ghetto's
Een rapport van de Raad van Europa (ECRI) geeft aan dat de belangrijkste problemen van de Roma hun oorzaak vinden in het feit dat Roma districten veranderen in ghetto’s. De meeste Roma gemeenschappen bestaan uit krotten-wijken, gebouwd zonder planning en toestemming op grond wat toebehoort aan de gemeente. Omdat de Bulgaarse autoriteiten geen stappen hebben ondernomen om iets aan de situatie te doen leven mensen in deze wijken zonder toegang tot standaard services zoals gezondheidszorg, openbaar transport, vuilafhaaldienst en aansluiting op het riool. 
Mission Possible Opvang Roma Bulgarije
   

Werkloosheid
Werkloosheid onder de Roma is erg hoog- meer dan de helft van de Roma volwassenen heeft geen vast werk en van 1 op de 4 Roma families zijn alle familieleden werkloos. 64% van de Roma leeft onder de armoedegrens. Vrouwen zijn het meest getroffen door de werkloosheid.- de meeste Roma vrouwen gaan niet naar school en werken niet. Zij zorgen voor de kinderen, trouwen op jonge leeftijd en sommigen worden moeder voor hun 16e levensjaar.

Mission Possible Opvang Roma Bulgarije Mission Possible Opvang Roma Bulgarije
   
Onderwijs

Mission Possible Opvang Roma BulgarijeVolgens de grondwet in Bulgarije is onderwijs verplicht tot de leeftijd van 16. Voor de meeste Roma echter is onderwijs alleen maar een recht dat bestaat op papier. Het percentage analfabeten onder de Roma ligt volgens het Nationaal Instituut voor Statistiek tussen de 12% en 20%. Een monitoring rapport van het Open Society Instituut gaf aan dat de kans dat Roma kinderen en tieners deelnemen aan basis- en voortgezetonderwijs en hun opleiding afmaken, veel kleiner is dan dat van Bulgaarse kinderen.

Tussen de 60-77% van de Roma-kinderen starten met basisonderwijs (leeftijd 6-15), vergeleken met 90-94% van de Bulgaarse kinderen. Slechts 6-12% van de Roma-kinderen starten met vervolgonderwijs (leeftijd 16-19). De drop-out rate is groot maar moeilijk te meten omdat veel Roma jeugd formeel staat ingeschreven voor de opleiding maar zelden de lessen volgt. Volgens de WereldBank slaagt slecht 19% van de Bulgaarse Roma voor het vervolgonderwijs en heeft ongeveer 0.3% een universiteitsdiploma. Dat houdt in dat het overgrote deel van de Roma in de werkbare leeftijd geen opleiding heeft genoten om deel te nemen op de arbeidsmarkt. De kans is groot dat zij ontvangers worden van sociale uitkeringen.

Mission Possible Opvang Roma Bulgarije Mission Possible Opvang Roma Bulgarije
   
Sociale Uitkeringen
Ondanks het feit dat Roma sociale uitkeringen ontvangen, verbetert hun situatie niet. Velen van hen leven ver onder de armoede grens, geïsoleerd in getto’s, hebben geen of onvoldoende opleiding en hebben nauwelijks kans op werk. Dit is de vicieuze cirkel van generaties Roma. Hun problemen met beperkte toegang tot onderwijs en banen worden alleen maar groter.
Mission Possible Opvang Roma Bulgarije
Mission Possible Opvang Roma Bulgarije


Gaarkeukenprogramma

Mission Possible Opvang Roma BulgarijeMission Possible heeft 14 jaar ervaring in het organiseren van gaarkeukens in Roma-dorpen. Elk jaar, tijdens de winter, vanaf oktober tot eind april, worden 5-7 gaarkeukens geopend waar we ongeveer 250 kinderen in de leeftijd van 4 -12 een maaltijd geven. De maaltijden worden bereidt door Roma-vrouwen van de lokale kerk. Vier dagen per week bestaat het menu uit een uitgebreide maaltijdsoep met bonen, aardappelen, kool en kip. Ook wordt fruit uitgedeeld want veel kinderen hebben gezondheidsproblemen vanwege gebrek aan vitaminen. Na de maaltijd blijven de kinderen achter voor Bijbelles.

Het is onze overtuiging dat het niet voldoende is om alleen de hongerige magen te vullen maar dat je de mensen ook moet leren om voor elkaar te zorgen en hun verantwoordelijk voor de toekomst te delen. De aanpak met gaarkeukens waar de lokale kerk zelf voor de bereiding van voedsel zorgt en waar kinderen christelijke normen en waarden worden geleerd is effectief gebleken.

  • De kinderen die de gaarkeuken bezoeken gaan niet meer bedelen en stelen
  • De kinderen worden opgevoed met Christelijke normen en waarden, leren lezen en schrijven en worden (terug) naar school gestuurd.
  • De mensen die voor deze kinderen zorgen komen uit dezelfde gemeenschap en hun zorg voor deze kinderen is niet beperkt tot alleen lunchtijd.
  • De kinderen krijgen een relatie met de lokale kerk
  • De lokale kerken die participeren in het programma ervaren een geestelijke opwekking.
Mission Possible Opvang Roma Bulgarije Mission Possible Opvang Roma Bulgarije
   

Alfabetiseringscursus

Mission Possible heeft een succesvolle cursus ontwikkeld om zowel kinderen als volwassen te leren lezen en schrijven en ook om onderwijzers te trainen. De cursus kan ook worden gegeven door niet-profesionele onderwijzers. De alfabetiseringscursus wordt gegeven door mensen van lokale kerken die daarvoor een training hebben ontvangen. De alfabetiseringscursus die momenteel staat gepland richt zich op kinderen van 8-12 jaar die niet of nauwelijks naar school gaan. Het verwachte resultaat van de alfabetiseringscursus is dat minder kinderen de school verlaten en dat meer kinderen regulier onderwijs gaan volgen.

Mission Possible Opvang Roma Bulgarije Mission possible Opvang Roma Bulgarije
   

Vaktrainingen

Mission Possible heeft van de overheid in 2014 een licentie ontvangen voor het “Professional Training Center”. Dit trainingscentrum zal in de nabije toekomst trainingen voor 10 verschillende beroepen verzorgen. Jongeren die deze opleiding succesvol afronden krijgen een diploma dat door de Staat wordt erkend. Er zijn inmiddels trainingen gegeven voor kapper en hovenier. In 2016 staan trainingen gepland voor kapper, kok en bakker. 


Budget


Maandelijks zijn er per gaarkeuken (gemiddeld 50 kinderen) de volgende producten nodig:

Bonen 30 kg         Linzen 30 kg
Rijst 30 kg   Aardappelen 40 kg
Wortelen 15 kg   Kool 15 kg
Erwten 15 kg   Vlees (Kip) 40 kg
Brood 200   Ui 15 kg
Olie 20 liter   Appels 100 kg
Brandhout 2 m3   Kruiden  


De maandelijkse kosten om 50 kinderen van een dagelijkse maaltijd (maandag t/m vrijdag) te voorzien bedragen € 600,00. Dat is € 12,00 per maand per kind.

De bijkomende kosten voor het volgen van een alfabetiseringscursus zijn per kind € 2,00 per maand.

Deze winter zullen er 5 gaarkeukens worden opgestart:

Dorp Aantal
kinderen
Activiteit Kosten
per maand
Totale
kosten
Rozino 50 gaarkeuken en alfabetisering 700 3.500
Pevtcite 50 gaarkeuken en alfabetisering 700 3.500
Slatina 40 gaarkeuken en alfabetisering 560 2.800
Ichtiman 50 gaarkeuken 600 3.000
Hristo Danovo 50 gaarkeuken en alfabetisering 700 3.500
Totaal 240   3.260 16.300
 

Voor €12,00 kan een Roma kind een maand lang de gaarkeuken bezoeken.
Voor €2,00 extra volgt het kind een alfabetiseringscursus

Doneer nu