Mission Possible

Lijfrente schenking/Periodieke Gift

Mission Possible steunen nu nog voordeliger voor u!

Wat is een lijfrenteschenking?
Dit is een schenking aan een goed doel waarbij gedurende minimaal vijf jaar een gelijk bedrag (dit jaarlijkse bedrag wordt 'termijn' genoemd) wordt overgemaakt. De lijfrenteschenking is onder voorwaarden volledig aftrekbaar voor u in de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. De lijfrenteschenking hoeft niet (meer) te zijn vastgelegd in een notariële akte. In de akte kan door de schenker worden bepaald dat bij zijn overlijden de schenkingsverplichting vervalt.

Is er een minimumbedrag voor de lijfrenteschenking?
Nee, er is geen minimumbedrag om voor de aftrekbaarheid in aanmerking te komen. Het bedrag dat u gedurende vijf jaar schenkt, moet wel een door u vooraf te bepalen vast bedrag zijn. U kunt de lijfrenteschenking ook aangaan voor meer dan vijf jaar.

Wat is het voordeel van een lijfrenteschenking?
Om meerdere redenen is het de moeite waard een lijfrenteschenking te overwegen. Zeker als u nu al een automatische incasso / overboeking hebt lopen ten behoeve van Mission Possible. Voor u is het voordeel dat de drempel die de Belastingdienst bij aftrek van normale giften heeft opgesteld niet geldt. Voor Mission Possible is het voordelig omdat wij dan voor langere tijd verzekerd zijn van een zekere geldstroom.

Hoe regel ik een lijfrenteschenking?
Mission Possible heeft met notariskantoor Posthuma & Schutte Netwerk Notarissen uit Ede een overeenkomst gesloten. Voor een voordelig tarief maken zij de notariële akte op. Afhankelijk van het over te maken bedrag neemt Mission Possible de kosten voor de notariële aktie van de lijfrente voor haar rekening.

Let op! Tot 2014 mocht u een periodieke gift alleen aftrekken als u deze had vastgelegd bij de notaris. Bij periodieke giften vanaf 2014 hoeft dit niet meer. U kunt kiezen of u de gift via de notaris wil vastleggen of via een schriftelijke overeenkomst met de instelling waaraan u de gift doet.

Het regelen van een lijfrenteschenking - periodieke gift kunt u doen vanuit huis! Dit ongeacht of u de periodieke gift wilt vastleggen bij de notaris of in een schriftelijke overeenkomst tussen u en Mission Possible Nederland.

Voor het vastleggen van een periodieke gift in een schriftelijke overeenkomst tussen u en Mission Possible doet u het volgende:

Stap 1.
Download en print het formulier Periodieke gift in geld

Stap 2.
Vul de gevraagde gegevens in en stuur het ondertekende formulier naar: 
Mission Possible Nederland
Postbus 77 
9980 AB Uithuizen

U kunt ook een scan van het ingevulde en ondertekende formulier maken en per e-mail versturen naar info@missionpossible.nl

Stap 3.
U ontvangt het door Mission Possible ondertekende formulier en bewaart dat in uw administratie.


Voor het vastleggen van een periodieke gift via de notaris volgt u onderstaande stappen:

Stap 1.
Download en print hier de volmacht schenking periodieke uitkering.

Stap 2.
Vul uw gegevens (NAW, tel. e-mail, geboortedatum en -plaats, Burgelijke staat, het bedrag en de looptijd) in.

Stap 3.
Onderteken het document.
Indien gehuwd of geregistreerd partner dan ook partner laten ondertekenen

Stap 4.
Stuur de ondertekende volmacht met kopie van uw identiteitskaart, rijbewijs of paspoort naar:

Posthuma & Schutte
Netwerk Notarissen
Molenstraat 11
6711 AW Ede (Gld)

N.B. Indien gehuwd of geregistreerd partner dan ook kopie van identiteitskaart, rijbewijs of paspoort partner meesturen.

Voor meer informatie kunt u hier contact met ons opnemen.