Klachten­procedure

Heeft u een klacht?

Wij doen onze uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het kan natuurlijk dat u ontevreden over ons bent. In dat geval kunt u een klacht indienen.

Klachtenprocedure

Met deze klachtenprocedure willen wij benadrukken veel waarde te hechten aan de relatie met onze donateurs of andere belanghebbenden die op directe of indirecte wijze betrokken is bij de realisatie van onze doelstellingen. Een uiting van ontevredenheid nemen wij dan ook uiterst serieus en zien wij tegelijkertijd als kans om onze dienstverlening te optimaliseren.

Doel van een klachtenprocedure

  • Het doel van de klachtenprocedure is om recht te doen aan de individuele klager.
  • Stichting Mission Possible Nederland krijgt daardoor beter zicht krijgt op zaken die niet adequaat afgehandeld zijn.
  • Stichting Mission Possible Nederland stelt zich als doel eventuele tekortkomingen zo snel mogelijk te herstellen en vervolgens indien mogelijk maatregelen te nemen teneinde herhaling te voorkomen.
  • Een klacht is elke schriftelijke (inclusief e-mail) uiting van ontevredenheid van een (potentiële) donateur of andere belanghebbende ver de activiteiten van stichting Mission Possible Nederland.

Het indienen van een klacht

Wanneer u een klacht heeft over stichting Mission Possible Nederland, dan kunt u ons een brief sturen en daarbij onderstaande tekst gebruiken.

U kunt uw brief per post of per email sturen naar:

Stichting Mission Possible Nederland
t.a.v. het bestuur
Postbus 1715
9701 BS GRONINGEN
info@missionpossible.nl

Door middel van deze brief wil ik een klacht indienen.
Naam :
Adres :
Telefoonnummer :
De klacht heeft betrekking op :
Datum :
Handtekening :

Klachtafhandeling

Wij zullen binnen 3 werkdagen na ontvangst van uw klacht reageren, dit kan telefonisch zijn of per brief. De klacht zal zo snel mogelijk onderzocht worden door de directie. Daarbij wordt de klager uitgenodigd om een toelichting te geven op zijn klacht. De directie antwoordt de klager en zal afspraken maken over de afhandeling van de klacht en de termijn waarbinnen dit zal geschieden. Wij streven ernaar om de gehele procedure binnen 5 werkdagen af te ronden. Als een klacht afgehandeld is ontvangt de klager een schrijven waarin hij duidelijk kan maken of de klacht naar tevredenheid is afgehandeld. Wanneer een klacht niet binnen de voorgestelde tijd afgehandeld kan worden, wordt de klager op de hoogte gesteld met indicatie van tijdsduur afhandeling. Dit kan onder meer worden veroorzaakt door de complexiteit van de klacht.

Een klacht zal altijd vertrouwelijk worden behandeld. Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. In dit geval kan de klacht voorgelegd worden aan het Bestuur van de stichting Mission Possible Nederland.