Armenië

Een land vol armoede en zeer weinig werkgelegenheid

Je kinderen groeien op; zonder een vader.

Straks komen de kinderen weer thuis van de naschoolse opvang. Je maakt het bed alvast klaar voor vanavond. Daar lig je straks met je drie kinderen warm tegen elkaar aan. Het wordt koud, je pakt een extra deken uit de kast. Je man is er niet. Die werkt al een heel aantal maanden in het buitenland als gastarbeider. Hier is geen droog brood voor hem te verdienen. Elke maand stuurt hij geld, net genoeg voor de huur en een beetje eten.

Vorige week hoorde je van de buurvrouw dat haar man niet meer terugkomt. Hij heeft een nieuwe vrouw gevonden in het buitenland en wil geen geld meer voor haar kinderen opsturen, nu de nieuwe vrouw ook in verwachting is. Je hebt met de buurvrouw te doen, maar iets voor haar betekenen is lastig. Je hebt zelf al zo weinig.

Misschien moet je eens met haar praten en haar wijzen op de naschoolse opvang van de kerk, waar je zoon ook naartoe gaat. Misschien kan ze zich inschrijven voor de wachtlijst. Vanuit school mag je zoon naar de opvang. Hier lopen goede docenten rond die helpen met het huiswerk. Zijn schoolresultaten zijn behoorlijk verbeterd. En hij is ook een stuk liever voor zijn jongere zusjes. Soms neemt hij een overgebleven stuk fruit mee naar huis.

Maar het allermooiste zijn de verhalen over de Here Jezus waar hij mee thuis komt. Je kent God wel, uit de traditie van de orthodoxe kerk. Toch lijkt deze Jezus wel anders. Levendiger. Echter. Warmer. Je zoon zeurt al een paar weken op zondag of je meegaat naar deze kerk. Misschien moet je deze keer eens meegaan en een kijkje nemen.

Noodhulp

Wat is de situatie?

Na de laatste oorlog tussen Azerbeidzjan en Armenië, zijn de inwoners in Nagorno-Karabach hun thuis kwijt. Het bestuur van de enclave heeft zichzelf opgeheven. Meer dan 80% van de mensen is inmiddels gevlucht naar Armenië; bang voor etnische zuiveringen.

Hoe helpt Mission Possible?

Mission Possible Nederland werkt samen met twee collega organisaties in Armenië: AMAA en Mission Possible Armenië. Beiden zijn actief in de opvang van vluchtelingen. Samen met Mission Possible Armenië hebben we bedden en beddengoed ter beschikking van de vluchtelingen gesteld. Via het team van AMAA delen we voedselpakketten en medicijnen uit.

Wat kan ik doen?

We hebben giften nodig voor deze noodhulp. Je kunt zelf geven, of een collecte bij je kerk aanvragen.

Naschoolse opvang

Wat is de situatie?

Op het platteland Armenië groeien veel kinderen op in eenouder gezinnen. Vader is vaak in het buitenland om te werken. Dit geeft veel druk op de vaak arme en laag opgeleide moeder om de kinderen op te voeden en te begeleiden. Kinderen gaan hangen op straat en verwaarlozen hun schoolwerk.

Hoe helpt Mission Possible?

De kerken waar Mission Possible mee samenwerkt zijn na schooltijd open. De kinderen draaien mee in een programma. Uit school worden ze opgevangen en krijgen ze drinken met fruit. Dan gaan ze aan de slag onder professionele begeleiding met hun huiswerk en krijgen ze extra lessen Engels en sociale vaardigheden. Ook is er ruimte voor sport en spel. Soms is er ook een warme maaltijd beschikbaar voor de kinderen. Deze kinderen gaan vijf dagen in de week naar het programma. We zien enorme verbeteringen in schoolprestaties en uitstroomniveaus van de kinderen die participeren. Daarnaast is dit programma een belangrijke schakel om voogdijverlies te voorkomen.

Wat kan ik doen?

Bid voor het werk in Armenië. De regio waar we werken is regelmatig onrustig door de conflictsituatie met Azerbeidzjan. Daarnaast zijn giften voor dit werk van harte welkom. Het kost 15 euro per kind per week om deze dagopvang aan te kunnen bieden. Doneer voor de verschillende naschoolse opvanglocaties.

Onderwijs in ondernemerschap

Wat is de situatie?

Op het platteland van Armenië is weinig toekomstperspectief. Er zijn regelmatig incidenten rond de grens en de dreiging van oorlog maakt dat grotere bedrijven niet willen investeren in de regio. Veel jeugd trekt weg. Toch zijn er ook die willen blijven op hun familiegrond.

Hoe helpt Mission Possible?

Mission Possible heeft in samenwerking met de lokale overheid een programma om deze jongeren vaardig te maken om een eigen bedrijf op te zetten en zo in hun eigen onderhoud te voorzien. Er liggen bijvoorbeeld kansen op het gebied van moderne tuin- en landbouw. We brengen de jongeren in contact met het bedrijfsleven in naburige steden zodat ze contacten kunnen ontwikkelen en een netwerk kunnen opzetten. Daarnaast leren we de jongeren christelijke levensvaardigheden. Dan moet je denken aan drugs- en alcoholpreventie. We leren de jongeren dat ze waardevol en uniek zijn. We hebben microkredieten beschikbaar voor het eerste jaar van het nieuwe bedrijf, nadat een jongere een goed bedrijfsplan heeft ontwikkeld.

Wat kan ik doen?

Dit programma kan financieel ondersteuning gebruiken. Wil je meer informatie hierover? Neem dan even contact op met Gerande. of maak je gift over onder vermelding van ‘Ondernemerschap in Armenië’ of doneer via deze pagina.

Nieuws uit Armenië

gezinnen

naschoolse opvang

dorpen