Oekraïne

Een land in armoede en oorlog

Gevangen in armoede en oorlog; Ramen en levens vallen in duizend stukken uit elkaar

Als je op het platteland van Oekraïne woont heb je al tientallen jaren te maken met armoede en gebrek aan mogelijkheden. Samen met je ouders en je kinderen probeer je er wat van te maken, maar de perspectieven zijn niet veelbelovend. Er is geen goed onderwijs, er zijn weinig banen.

En dan breekt er ook nog oorlog uit. De mannen die fysiek sterk zijn, verdwijnen naar het front. Je blijft over met de zwakkeren en de kleine kinderen. Nu moet je sterk zijn. Het komt op jou aan. Af en toe krijgt je dorp te maken met een afzwaaier van een raket. Ramen en levens vallen in duizend stukken uit elkaar. Hoe kom je hier ooit weer uit? Kijkt er nog iemand naar je om?

Elke week komen de mensen van Mission Possible langs in het dorpsgebouw om met de kinderen Bijbelclub te houden. De kinderen krijgen een Bijbelverhaal voorgelezen, doen spelletjes, knutselen en krijgen wat lekkers. Ook jij bent welkom. Voor een kopje thee en een praatje. Soms neemt het team een bus vol kleding mee, dan wordt het dorpsplein een kleine markt waar je mag uitzoeken wat je nodig hebt voor je gezin. En in de winter komen ze langs met voedselpakketten en brandhout.

Wat drijft deze mensen toch?

Kinderbijbelclubs

Wat is de situatie?

Op het platteland is het leven hard en is er armoede. Ouders hebben door dit harde leven weinig aandacht voor hun kinderen. De dorpen zijn klein en er is geen lokale kerk. Er is weinig toekomstperspectief voor deze kinderen. Zonder hulp van buitenaf is het niet mogelijk om uit de cirkel van armoede te komen. De mogelijkheden om op een positieve manier in aanraking te komen met het Evangelie zijn nihil. Terwijl er door de oorlog meer levensvragen zijn dan ooit.

Hoe helpt Mission Possible?

Wekelijks komen we met een gespecialiseerd Oekraïens team langs in een aantal kleine dorpen. Kinderen en jongeren kijken uit naar onze komst. We komen in het dorpshuis samen voor Bijbelverhalen, een creatieve verwerking hiervan, spelletjes, wat eten en drinken. We hebben aandacht voor het kind en zijn/haar verhaal. Hierdoor kunnen we de kinderen begeleiden bij hun ontwikkeling. We verbreden de horizon van deze kinderen en nemen ze mee op excursies om te laten zien welke mogelijkheden ze hebben. Ook weten ouders ons te vinden als ze (opvoedkundige) vragen hebben. We komen niet met lege handen. Lees meer hierover onder noodhulp.

Wat kan ik doen?

Doneer voor het werk van de kinderbijbelclubs van Mission Possible. Bid voor het team, dat ze veerkracht en positiviteit mogen vasthouden.

Noodhulp

Wat is de situatie?

Vanuit ons werk zijn we positief aanwezig als organisatie in een aantal arme, kleine dorpen rondom de havenstad Odessa. In sommige dorpen zijn we al jarenlang actief. Het harde leven in deze dorpen is door de oorlog alleen maar harder geworden. De weinige werkgelegenheid die er was, is verdwenen. Met name in de winter zijn deze dorpen voor een groot deel afhankelijk van onze noodhulp.

Hoe helpt Mission Possible?

Naast dat we kinderbijbelclubs organiseren, delen we nu ook voedsel, kleding en brandhout uit. Als er schade door de oorlog is, bijvoorbeeld door een raket aanval, bellen de inwoners van dorpen ons. Dan komen we direct langs voor reparatiewerkzaamheden. Daarnaast bieden we mentale steun en geestelijke bijstand aan de inwoners van de dorpen. Lees meer hierover onder traumaverwerking.

Wat kan ik doen?

Doneer voor de noodhulp in Oekraïne. Bid voor de inwoners van Oekraïne, die klap op klap te verduren krijgen. Bid voor perspectief.

Traumaverwerking

Wat is de situatie?

Een aantal mensen is gevlucht. Helaas is deze mogelijkheid om te vluchten niet weggelegd voor de arme mensen in de dorpen waar Mission Possible actief is. De meeste mannen vechten aan het front of doen ander oorlog gerelateerd werk.

Het zijn angstige tijden voor de achterblijvers, vaak ouderen, vrouwen en kinderen. Er zwaait wel eens een raket af, die in het dorp terecht komt. Constante spanning en stress. Dit heeft zijn weerslag op de bevolking.

Hoe helpt Mission Possible?

Er worden verschillende praatgroepen rondom traumaverwerking samengesteld. Ons team heeft zich geschoold in het geven van deze specifieke cursus. Een christelijke traumaverwerkingscursus. Op regelmatige basis komen deze groepen samen om handvaten rondom traumaverwerking te krijgen. Niet alleen voor henzelf, maar ook voor hun kinderen en omgeving.

Wat kan ik doen?

Doneer voor de traumaverwerking in Oekraïne. Bid dat de liefde en genade van God helend mag werken voor deze mensen. Bid voor professionaliteit en uithoudingsvermogen voor ons team, nu de situatie al zo lang zo gespannen is.

Nieuws uit Oekraïne

Sinds 2022

kinderbijbelclubs

dozen met voedsel

praatgroepen