Wat we doen

is hulp verlenen

Hulp verlenen

Dat doen wij als Mission Possible. Niet vanuit een groot kantoor in Nederland, maar direct vanuit het werkveld. Want hulpverlening is een arm om je schouder als je het niet meer ziet zitten. Een pakket vol met voedsel als je geen eten hebt. Een doos babyspullen als je net bevallen bent.

Voor deze praktische hulpverlening komen onze lokale collega’s in Albanië, Armenië, Bulgarije, Oekraïne en Rusland elke ochtend hun bed uit. Ook als het gevaarlijk wordt. Ze helpen je met het repareren van je huis als het beschoten is. En geven je kinderen een ontspannen tijd en extra onderwijs als dat door een oorlog niet meer gewoon is.

Het maakt niet uit welke afkomst je hebt, of je man of vrouw bent of welk geloof je aanhangt. Wij zijn er voor je en willen je helpen.

Dat doen we omdat we geloven dat Jezus ons dat als opdracht heeft gegeven in Mattheus 25. We geloven dat we een opdracht hebben om hulp te verlenen aan mensen als zij het moeilijk hebben.

We hebben ons gefocust op hulp aan moeders en kinderen. Want als we moeders ondersteunen om goede moeders te zijn en kinderen helpen zo sterk mogelijk op te groeien, kunnen we armoede doorbreken. Dan creëren we kansen voor een nieuwe generatie. En dan maken we ontzettend veel verschil.

Wil je weten welke verhalen we tegenkomen in het veld en hoe we jouw donatie besteden aan goede hulpverlening? Schrijf je dan in.

“Want ik had honger en jullie gaven mij te eten, ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen mij op, ik was naakt, en jullie kleedden mij. Ik was ziek en jullie bezochten mij, ik zat gevangen en jullie kwamen naar mij toe.”

Mattheus 25

Armoedebestrijding

Uitdelen van voedsel, kleding, brandhout en het vinden van huisvesting. Vakantiekampen voor kinderen in armoede.

Babybox

Jaarlijks reiken we ruim 1000 Babyboxen uit aan jonge (tiener)moeders in armoedige omstandigheden.

Gezinsondersteuning

Ouders van probleemgezinnen ontlasten door de begeleiding van huiswerk over te nemen en het regelen van een maaltijd. Het uitdelen van fysieke hulp zoals voedsel en kleding en meubels.

Vrouwenopvang

Openstellen van een opvanghuis voor moeders die geweld en/of alcohol- en drugsmisbruik willen ontvluchten. Hier zijn ze welkom mét hun kinderen.

landen

opvanghuizen

gezinsprogramma's

buitenschoolse opvang