Wie wij zijn

Mission Possible is relationeel, professioneel, afhankelijk en no-nonsense

Ons DNA

Mission Possible Nederland heeft haar wortels in Noord Nederland. Daar waar geleefd wordt te midden van de elementen en bovenop de klei. Deze mentaliteit zit diep in de genen van onze organisatie.

Relationeel

Net als klei zijn we samenhangend. We hebben veel contacten, nationaal en internationaal en werken samen met fondsenwervende zusterorganisaties in ons focusgebied: landen uit (invloedsfeer van) de voormalige Sovjet-Unie- staten. We streven naar gelijkwaardige en respectvolle relaties tussen donor- en de projectorganisaties. In Nederland willen we onze achterban zo rechtstreeks mogelijk betrekken bij de werkzaamheden, bijvoorbeeld door hen uit te nodigen zo dichtbij als mogelijk is betrokken te zijn. Daar kan het bezoeken van projecten, eventueel samen met mensen uit onze achterban, een goede manier voor zijn. Daarnaast is het in toenemende mate mogelijk om donateurs rechtstreeks aan projecten te koppelen.

We zijn bekend met tegenwind en geven niet zomaar op. Voordat we een partnerrelatie met een lokale organisatie aangaan doen we grondig onderzoek en werken we eerst op een tijdelijke basis samen. Als we dan na twee jaar een langdurige relatie met de lokale partner aangaan, weten we waar we voor staan. Zo willen we ook omgaan met onze relaties in Nederland. We zijn actief op zoek naar nieuwe relaties in Nederland die passen bij onze organisatie en zetten daarin in op een langdurige verbinding.

Professioneel

Net als klei hebben we veerkracht. Dingen gaan niet altijd zoals gepland en dan kunnen we schakelen. We geloven niet dat het leven maakbaar is. Daarnaast gebeuren de mooiste dingen als je niet alles vastzet in te starre beleidsplannen met weinig mogelijkheden tot persoonlijk initiatief. We zijn bewust een lichte en wendbare organisatie met weinig medewerkers in Nederland. We willen dat de mensen in de projecten, de medewerkers en de participanten, tot bloei komen. Klei is ook vruchtbaar. Daarom stimuleren we professionaliteit en opleidingskansen voor medewerkers. We zorgen voor een lerend klimaat en ondersteunen daar waar we kunnen. We blijven zoeken naar manieren om elke partner te laten groeien binnen de mogelijkheden die er zijn. Daarbij zorgen we ervoor dat we zelf gevoed blijven.

Afhankelijk

Groei komt van God. Wij mogen zaaien, maar Hij zorgt voor de groei en op de juiste tijd voor de oogst. We willen ons dagelijks afhankelijk weten van Hem. Dit is de basis van ons werk. Hij is onze Vader, en Hij zal Zijn Koninkrijk laten groeien door het werk van mensen. We willen ons leven in Zijn dienst stellen en verlangen er steeds meer naar om te leven en te werken zoals de Bijbel ons dat voorhoudt. Als we vruchten op ons werk zien, zijn we allereerst Hem dankbaar; wij weten ons  altijd afhankelijkheid van Hem.

No-nonsense

Nee, we zijn niet stug. Wel eerlijk, open en direct. We zijn trouw aan onze missie. Daarin sluiten we niemand buiten. We komen onze afspraken na. Geld gedoneerd aan specifieke activiteiten zullen voor 100% ten goede komen aan de projecten. Zonder inhouden van kantoor assessments. Want dat kantoor, dat hebben we niet. We werken vanuit huis. Dat scheelt heel veel in onze kosten. En daar smaakt de koffie en thee wel net zo lekker.

Bij het verlenen van hulp maken we geen onderscheid tussen afkomst, geloof of politieke overtuiging. We hebben respect voor de normen en waarden en houden sterk rekening met de persoonlijke omstandigheden van degene die hulp behoeft.

Team

Bert Dokter

Bert Dokter

Directeur

Regelmatig vragen donateurs; is Bert ook in het land? Want stiekem kan hij de mooiste verhalen vertellen. Met zijn zwarte muts op, laptop in zijn dikke rugzak en een stuk fruit is zijn jaszak is hij vaak onderweg in het oosten van Europa. Hoe kouder het is, hoe beter. Doelgericht legt hij met vliegtuig of trein hele afstanden af.

Daar, in het oosten, ligt zijn hart, bij het helpen van mensen aan de onderkant van de samenleving. En dan vooral vrouwen en hun kinderen. Geraakt door de complexe problematiek van landen als Rusland, Oekraïne en Armenië is hij sommige maanden vaker onderweg dan thuis.

Hij is directeur van Mission Possible Nederland en vice president van Mission Possible Internationaal, maar een stropdas heeft hij nog nooit omgehad. Veertien jaar heeft hij in Rusland gewoond, de taal heeft hij daar op straat geleerd. Hij kan praten met onze collega’s daar en ze ondersteunen in wat zij nodig hebben.

Gepokt en gemazeld door jarenlang werken in de internationale hulpverlening heeft hij een duidelijke visie op het werk. De Nederlandse bril moet af, onze lokale collega’s zijn de bedenkers en de uitvoerders van de projecten. En die ondersteunen wij met alles wat in ons is. Daar gaan de giften heen en daar maken we het verschil. Tussen leven en dood.

Wil je weten wat Bert drijft? Lees hier het interview met hem.

Gerande Sikkema

Gerande Sikkema

Adjunct directeur

Waar Bert het met twee woorden af doet als je er drie nodig hebt, gebruikt Gerande er graag vijf. En dat maakt haar heel geschikt om het hulpverleningswerk van Mission Possible in Nederland te promoten. En om Bert te ondersteunen.

Als vrouw en moeder heeft ze geleerd dat echte kracht zit in kwetsbaar durven zijn. Daarom voelt ze zich ook zo verbonden met de moeders die we helpen. Want als je je kinderen wilt helpen, moet je je eigen tekorten durven toegeven en hulp durven vragen. Dan ben je pas echt sterk. Dan kan er groei komen.

Regelmatig gaat ze naar de projecten om de situatie ter plaatse goed te leren kennen. En het liefst neemt ze donateurs mee. Zodat ze hen kan leren hoe echte hulpverlening werkt. Dat het meer is dan alleen goederen uitdelen, dat er verschil moet worden gemaakt op de lange termijn. En dat er niet zoveel verschil zit tussen jou, mij en de mensen die we helpen. Zo heeft ze ook nog wat aan haar opleiding tot docent. Wil je eens met haar mee op reis? Laat het dan weten.

Wil je weten wat Gerande drijft? Lees hier het interview met haar.

Historie

De stichting is opgericht in 1974 in Amerika met als doel het ondersteunen en stichten van kerken en distributie van christelijke literatuur in de toenmalige Sovjet-Unie. In de jaren negentig, na de val van de Sovjet-Unie, kwam de nadruk van het werk meer te liggen op de hulp aan straatkinderen.

In 1995 werden in Moskou de eerste activiteiten (straatpatrouille en opvang straatkinderen) gerealiseerd. Basis van het werk waren kleinschalige, particuliere initiatieven die financiële hulp en ondersteuning konden gebruiken.

Al gauw werd het werk professioneler en uitgebreid naar andere steden zoals St. Petersburg, Krasnoyarsk, Odessa, Jekaterinaburg, Oefa en Asbest. De nadruk van het werk kwam meer te liggen op het voorkomen van de problematiek. Met name armoede, huiselijk geweld en gebrek aan opleiding zijn factoren waardoor kinderen op straat terechtkomen. Door preventie en voorlichting, maar ook door hulp aan probleemgezinnen, willen we voorkomen dat situaties escaleren.

De afgelopen jaren mochten we zien dat deze aanpak succesvol is. Inmiddels is het werk dan ook uitgebreid. We werken nu ook in Bogotol (hulp aan gezinnen om uit de armoede te komen), Omsk (vrouwenopvanghuis), Zlatoust (naschoolse opvang) en Tsjeljabinsk (vrouwenopvanghuis kleinschalig).

Naar de toekomst toe willen we, middels deze bewezen aanpak, de huidige programma’s ondersteunen, verder verzelfstandigen en nieuwe projecten opzetten. Daarnaast willen we de opgedane kennis delen met andere, lokale hulpverleningsorganisaties om hen tot zegen te zijn en zoveel mogelijk kinderen een toekomst vol van Hoop te bieden.

Bestuur

Matthijs de Snoo

Matthijs de Snoo

Voorzitter

Matthijs werkt bij Heineken als Financial Manager en is als vrijwilliger betrokken bij o.a. Amsterdam UMC. Sinds 20 juni 2022 is hij bestuurslid van Mission Possible. Het hulp verlenen op basis van lokaal geïnitieerde projecten en verzoeken van lokale bevolking maakt Matthijs enthousiast over Mission Possible.

“Niet projecten bedacht en geïnitieerd vanuit een welvarend Nederland, maar juist het ingaan op de lokale hulpvraag maakt Mission Possible uniek. Bovendien zorgt dat, naar mijn mening, voor steviger lokaal commitment en daarmee een betere investering op de lange termijn.”

Teko Boeringa

Teko Boeringa

Penningmeester

Teko is vestigingsleider van het accountants- en belastingadvieskantoor van de Jong & Laan in Almelo. Hij is m.i.v. 15 september 2016 benoemd als penningmeester.

Hendrik-Jan Graber

Hendrik-Jan Graber

Secretaris

Hendrik-Jan is oprichter en eigenaar van Gconsultancy dat adviezen verstrekt op het gebied van Fondswerving. Vanuit deze adviserende rol is hij nauw betrokken bij het project SchuldHulpMaatje. In dit project organiseren lokale kerken met hun overheid en maatschappelijke organisaties vrijwillige schuldhulpverlening. Hendrik-Jan Graber is bestuurslid sinds 6 oktober 2010.

“Mijn waarom? Ik doe dit werk vanuit Liefde (1 Korinthe 13)”

Beert van den Berg

Beert van den Berg

Bestuurslid

Beert is eigenaar van BOAD BV Ermelo; een bedrijf wat zich richt op Bouwadviezen, Projectontwikkeling en Bouwbegeleiding. Tijdens een reis naar Rusland heeft hij projecten van Mission Possible bezocht in Moskou en Yaroslavl en is zodoende betrokken geraakt. Beert van den Berg is bestuurslid sinds 6 oktober 2010.

De bestuurders worden benoemd voor een periode van ten hoogste drie jaar. Een aftredend bestuurslid is onmiddellijk herbenoembaar. Aan bestuursleden wordt geen beloning toegekend.

projectlanden

projectstaf

vrijwilligers

lokale organisaties